Over 6 inline challenge

Na 16 jaar geleden gestart te zijn met de 24kika ‘skaten tegen kanker’ leefde in het bestuur de gedachte om ook een 6uurs evenement te introduceren. Aanvankelijk tijdens de 24uurs, maar de capaciteit ontbrak om dat organisatorisch te realiseren.

Initieel is de 24kika gestart door de Raps uit Almelo waar Rik Nijkamp en Mark Cuperus samen de scepter zwaaiden. Rik heeft 15 jaar lang de voorzittershamer gehanteerd van 24kika en droeg in september 2018 die hamer over aan Mark (voor de volgende 15 jaar). Tevens trad ook toen Wendy Wisman toe tot het bestuur. De ontstane armslag en de nog niet ingevulde nieuwe rol van Rik leidde tot het oppakken van het idee om een 6uurs te organiseren.

Samen met het team is hard nagedacht hoe en wat te doen. Een poll op internet ondersteunde het idee om de 6uurs apart te organiseren. Zo gezegd, zo gedaan. in 2019 is de eerste editie georganiseerd. De weersomstandigheden waren uitermate uitdagend, maar alsnog werd het event een succes. Daarom heeft de organisatie besloten om er een vervolg aan te geven. Op 6 juni 2020 wordt de tweede editie georganiseerd.

De 6uurs race is niet verbonden aan Kika zoals 24kika ‘skaten tegen kanker’, maar biedt de ruimte aan alle goede doelen om actief deel te nemen en zo bij te dragen aan ieders eigen goede doel. ‘In de statuten van de stichting die de 24uurs en nu ook de 6uurs organiseert staat ‘dat we bijdragen aan het stimuleren en promoten van de skeelersport in de breedste zin van het woord’ en dat is exact wat ook met de 6inlinechallenge doen aldus Rik Nijkamp en Mark Cuperus.

Wil jij actief meehelpen met een van beide of beide evenementen horen we je graag via info@24kika.nl.

Geef een reactie